BUSINESS SOLUTIONS

Strategisch management staat een organisatie of onderneming toe haar competitiviteit, veiligheid en legitimiteit te verzekeren door haar middelen zo goed mogelijk te gebruiken en zo een meerwaarde te scheppen. Wanneer men over strategisch management spreekt, heeft men het over verschillende noties, zijnde strategische keuzes, strategische analyse en strategische aanwending. Waaruit bestaan deze verschillende noties?

Strategische keuzesTen eerste treden strategische keuzes op drie niveaus op in de onderneming: op het niveau van de operationele strategie, van de Business of concurrentiële strategie en van de corporate strategie. De “corporate strategie” helpt de verschillende activiteiten van een onderneming te bepalen en duidt aan in welk type activiteit deze onderneming zich kan lanceren en van welke activiteit ze moet wegblijven om zichzelf zo een evenwichtige activiteitenportefeuille te garanderen. De “strategie per activiteitendomein” is de uitvoering van de concurrentiële strategie in elk activiteitendomein, zodat de onderneming een stevige positie heeft ten opzichte van haar concurrenten in een welbepaalde sector. Met andere woorden, de corporate of ondernemingsstrategie laat toe volgende vragen te beantwoorden: welke activiteiten moet men uitbreiden? Welke activiteiten moet men opgeven? Dient er in een andere onderneming geïnvesteerd te worden? Dient er in de aankoop van nieuw materiaal geïnvesteerd te worden? class="text br">De business of activiteitenstrategie laat echter toe de concurrentiële voordelen te bepalen en te ontwikkelen. Moet er geïnnoveerd worden? Duurder of goedkoper verkopen?

De strategische analyse bestaat eruit de financiële middelen en competenties van de onderneming te analyseren, maar ook de economische, sociale en concurrentiële omgeving en de strategische intenties van de klanten, de overheid, de crediteurs en de leveranciers. De strategische aanwending tenslotte, omvat het beheer van de verandering, de structuurorganisatie, de controle en het verbruik van de middelen. Het strategisch management leidt zo tot de strategische segmentatie van de organisatie.

Laten we herhalen dat strategische segmentatie en marketingsegmentatie niet met elkaar dienen verward te worden. De strategische segmentatie laat toe de verschillende ondernemingsactiviteiten te verdelen in homogene segmenten en een waaier aan activiteiten te beheren op lange en korte termijn. De marketingsegmentatie, daarentegen, laat toe de klanten te verdelen in homogene segmenten en de samenhang van de marketingmix te verbeteren, dit alles op korte en middellange termijn. De segmentatie kan dus volgens twee benaderingen plaatsvinden: per strategische activiteitendomein en per activiteitenontleding. Het strategische activiteitendomein is een onderverdeling van de onderneming of van de organisatie waar men de middelen aan kan toekennen of waar men de middelen van kan wegnemen op onafhankelijke manier en die overeenkomt met een specifieke combinatie van succesgaranderende factoren.

De activiteiten of strategische activiteitendomeinen kunnen ontleed of gegroepeerd worden op basis van de verdeling van de middelen (technologie, leveranciers, …), op basis van de substituabiliteit (distributie, klantenbestand, …) of op basis van de concurrentie. Daar bestaat strategisch management dus uit.

Brussels Village - Chaussée de Vilvorde 146 1120 Bruxelles Div. de Confluentis SRL-BE 0750.510.378 [Brussels Village© 2010]